מיתרי צניחה

₪ 3

מיתרי צניחה צבע זית

איכותי ביותר מתאים לכלל שיפצורים שונים 

דק במיוחד

( להזמנה של מעל מטר אחד ניתן פשוט להזמין מעל כמות אחת = הגדלה בכמות משמע מטר נוסף)

מיתרי צניחה צבע זית

איכותי ביותר מתאים לכלל שיפצורים שונים 

דק במיוחד

( להזמנה של מעל מטר אחד ניתן פשוט להזמין מעל כמות אחת = הגדלה בכמות משמע מטר נוסף)