לקוחות יקרים, חזרנו לפעילות שגרתית ככל האפשר, אבל לאור מיקום מפעלנו בקו עימות ייתכנו עיכובים במשלוחים, עמכם הסליחה ותודה על ההבנה לקוחות יקרים, חזרנו לפעילות שגרתית ככל האפשר, אבל לאור מיקום מפעלנו בקו עימות ייתכנו עיכובים במשלוחים, עמכם הסליחה ותודה על ההבנה

בנדולרה צה"לית

₪ 135 ₪ 119

בנדולרה ע"פ מפרט צה"ל 

כיס לציוד כללי, רשת לאחסון פריטים אישיים ושונים בפנים הבנדולרה *

"חיבור "מולה *

סגירה ופתיחה באמצעות רוכסן *

חומרים לפי תקן צה"ל *