בנדולרה צה"לית

₪ 135 ₪ 119

בנדולרה ע"פ מפרט צה"ל 

כיס לציוד כללי, רשת לאחסון פריטים אישיים ושונים בפנים הבנדולרה *

"חיבור "מולה *

סגירה ופתיחה באמצעות רוכסן *

חומרים לפי תקן צה"ל *

בנדולרה ע"פ מפרט צה"ל 

כיס לציוד כללי, רשת לאחסון פריטים אישיים ושונים בפנים הבנדולרה *

"חיבור "מולה *

סגירה ופתיחה באמצעות רוכסן *

חומרים לפי תקן צה"ל *