פאוץ' מחסנית משודרג צה"לי

₪ 130 ₪ 105

 פאוץ' למחסנית ע"פ מפרט צה"ל 

M16 מקום לאחסון שתי מחסניות *

'מקום לאחסון סטיקלייטים או אביזרים בשני צדי הפאוץ *

'מקום לסכין בגב הפאוץ *

כיס אק"ש *

'פתיחה וסגירה באמצעות סקוץ *

חיבור "מולה" לכל אפוד מודולרי *

חומרים לפי תקן צה"ל *