פאוץ' ת"א/ח"ע צה"לי

₪ 65 ₪ 46

פאוץ' לתחבושת אישית/חוסם עורקים ע"פ מפרט צה"ל

'פתיחה וסגירה באמצעות סקוץ *

חיבור "מולה" לכל אפוד מודולרי *

חומרים בתקן צה"ל *