פאוץ' קנגרו משולש למחסנית

₪ 146

 פאוץ' מחסנית משולש עם סגירת קנגרו

מאפיינים
משקל נמוך*
חיבור מולה לכל אפוד מודולרי*
השחלה ושליפה מהירה של המחסניות*

מקום אחסון לחמש מחסניות. אחסון כפול בשתי כיסים הקיצוניים. ואחסון יחיד בכיס האמצעי