פאוץ' למחסנית

₪ 120 ₪ 74

פאוץ' מודולרי למחסנית על פי מפרט צה"ל

הפאוץ' עשוי מקורדורה 1000 למניעת שחיקה ושמירה על תכניו

מאפיינים

M16 מקום לאחסון שני מחסניות 

'מקום אחסון לסטיקלייט או אביזרים בצד הפאוץ

'פתיחה וסגירה באמצעות סקוץ

חיבור "מולה" לכל אפוד מודולרי

חומרים בתקן צה"ל