פאוץ' לרימון רסס

₪ 66 ₪ 44

פאוץ' מודולרי לרימון רסס על פי מפרט צה"ל 

:מאפיינים

סגירה ופתיחה ע"י אבזם

חיבור "מולה"- מתחבר לכל אפוד מודולרי

חומרי גלם לפי תקן צה"ל