פאוץ' קנגרו למחסנית

₪ 85 ₪ 74

פאוץ' לאחסון מחסניות עם סגירת קנגרו

מאפיינים
משקל נמוך*
חיבור מולה לכל אפוד מודולרי*
השחלה ושליפה מהירה של המחסנית*
מקום אחסון לשתי המחסניות*