פאוץ' כללי עומד

₪ 137 ₪ 100

 פאוץ' "כולבו" לאבזור ואחסון כללי
רשת בפנים הפאוץ' לאחסון אביזרים שונים

מאפיינים
משקל נמוך
התחברות אנכית לאפוד

חיבור מולה לכל אפוד מודולרי