מבצע זמני - 5% אחוז הנחה לכלל הלקוחות- קוד הפעלה:ליאורטק5 מבצע זמני - 5% אחוז הנחה לכלל הלקוחות- קוד הפעלה:ליאורטק5

בנדולרה צה"לית

₪ 135 ₪ 119

בנדולרה ע"פ מפרט צה"ל 

כיס לציוד כללי, רשת לאחסון פריטים אישיים ושונים בפנים הבנדולרה *

"חיבור "מולה *

סגירה ופתיחה באמצעות רוכסן *

חומרים לפי תקן צה"ל *